Advies

Bouwprocessen worden door Bouw & Vastgoed Flevoland objectief, transparant, flexibel en onafhankelijk benaderd, waarbij Bouw & Vastgoed Flevoland vooral een betrouwbare partner is.

Bouw & Vastgoed Flevoland werkt oplossingsgericht en kostenefficiënt, met als basis een kwalitatief hoogstaande begeleiding waar uw wensen en belangen centraal staan.

Op al uw vastgoed gerelateerde vragen mag u vanuit Bouw & Vastgoed Flevoland een zuiver en deskundig advies verwachten. Dit advies ontstaat dankzij een volledige onafhankelijkheid en inzet van onze capabele adviseurs met continue parate vastgoedkennis en jarenlange praktijkervaring.

Vastgoedadvies

Zoekt u ervaring op het gebied van financieel-economische vraagstukken die aan de orde zijn bij een herbestemming of renovatie van uw vastgoed? Mist u de specialistische kennis van vastgoedontwikkeling om bijvoorbeeld een locatie, gebied, gebouw of woon-zorgcomplex te ontwikkelen? Of wenst u een onafhankelijke toetsing van de haalbaarheid van een mogelijke vastgoedinvestering?

Welke vragen u als eigenaar, belegger, (zorg)bestuurder, huurder, gebruiker of ontwikkelaar ook hebt, Bouw & Vastgoed Flevoland helpt u aan een advies op maat.
Dit advies brengt inzicht in de kansen rondom uw vastgoed en vastgoedontwikkelingen. U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld tot een afgewogen besluitvorming te komen.

Gebaseerd op een onafhankelijk en zuiver advies

Op al uw vastgoed gerelateerde vragen mag u vanuit Bouw & Vastgoed Flevoland een zuiver en deskundig advies verwachten. Dit advies ontstaat dankzij een volledige onafhankelijkheid en inzet van onze capabele adviseurs met continue parate vastgoedkennis en jarenlange praktijkervaring.

Samenwerkingsvormen

De snelheid waarmee de markt verandert biedt volop kansen voor nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen. Vastgoedadvies van Bouw & Vastgoed Flevoland is nadrukkelijk gericht op het inspelen op de vragen en behoeften van opdrachtgevers. Dit kan in een prille beginfase zijn, maar ook bij vastgelopen projecten. Zowel voor private als publieke opdrachtgevers.

Lokaal maatwerk

Bouw & Vastgoed Flevoland hecht bij vastgoedadvies veel waarde aan lokale wensen en behoeften. Wij zijn van mening dat grip op deze lokale context leidt tot kansrijke planalternatieven en investeringsvarianten. Vastgoedadvies betekent voor ons logica, inlevingsvermogen en maatwerk. Wij maken vooraf met u een inhoudelijk plan van aanpak inclusief planning en budgetafspraak. Wij kunnen u ook bijstaan bij de aan-/verkoop van vastgoed. Ons advies is gebaseerd op een brede kennis en ervaring op het gebied van planontwikkeling en vastgoedinvesteringen. 

Bouwkostenadvies

Kosten spelen gedurende het gehele project een belangrijke rol. Om het opgestelde programma van eisen en uw ambities binnen een vastgesteld budget te realiseren, is het van belang dat de kosten worden beheerst vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en de exploitatie.

Onze bouwkostenadviseurs worden nauw betrokken bij het proces. Door voldoende kennis van de huidige markt en bouwkosten op ieder niveau weten onze adviseurs u gedurende het gehele traject te informeren over de financiële status van uw project. Hiermee wordt het sturen in een ontwerpfase en bij belangrijke besluitvormingsprocessen maximaal ondersteund.

Door voldoende inzicht in de kosten van uw project, houdt u als opdrachtgever de touwtjes in handen. Financiële verrassingen worden hiermee voorkomen.

Financieel advies

Financiering speelt gedurende het gehele project een belangrijke rol. Onze partners hebben up-to-date kennis van de financiële markt en de diverse financieringsmogelijkheden.

Ook heeft Bouw & Vastgoed Flevoland een uitgebreid netwerk van financiers. Een gedegen financieel plan is de basis van elk succesvol project.

Bouw & Vastgoed Flevoland biedt u de volgende diensten:

Vastgoedadvies

 • advies bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed
 • begeleiding grondaankoop
 • contractmanagement
 • opstellen meerjarenonderhoudsplanning
 • opstellen onderhoud -en beheerovereenkomsten
 • begeleiden van Verenigingen van Eigenaren
 • integrale planbeoordeling
 • uitvoeren diverse NEN-metingen
 • advisering koop, huur, lease, sale & leaseback
 • strategische adviezen ten aanzien van uw project of vastgoedportefeuille
 • financieringsstrategieën
 • taxaties en waardebepalingen
 • due dilligences
 • marktanalyse beleggingsobjecten
 • haalbaarheidsstudies
 • analyse huurcontracten

Bouwkostenadvies

 • bouwkostenmanagement
 • investeringsramingen
 • elementenbegrotingen
 • directiebegroting
 • inschrijfbegroting
 • beoordeling begrotingen
 • financiële rapportages
 • prijsonderhandelingen/contractvorming
 • second opinion
 • meerjarenonderhoudsbegroting