Exploitatie

Bouw & Vastgoed Flevoland verzorgt in de exploitatiefase het beheer van uw vastgoed en kan het onderhoud in eigen beheer uitvoeren.

Vooraf wordt een uitgebreide bouwkundige opname uitgevoerd, een conditiemeting conform de NEN 2767. De resultaten worden met u besproken en er worden een aantal scenario’s voorgesteld.

De NEN 2767 ingewikkeld?

Zo klinkt het misschien, maar het betekent simpelweg dat er gemeten wordt volgens een vastgelegde meet- en registreermethode om de technische staat uw vastgoed inzichtelijk te maken.

De NEN 2767 beschrijft op een transparante, objectieve en eenduidige wijze de huidige status van een bouwdeel. Dit doen we middels een conditiemeting. Dit is een gestandaardiseerde methode voor het registreren, kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouwdelen. De NEN 2767-conditiemeting geeft de technische staat van uw installaties en bouwdelen aan en uiteindelijk ook van bouwdeelgroepen en gebouwen. 

De technische staat van alle bouw- en installatieonderdelen worden uitgedrukt in een getalwaarde, de conditiescore van 1 t/m 6. Daardoor kan er gemakkelijk een heldere vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende onderhoudstoestanden. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouwkwaliteit, conditiescore 6 is hoognodig aan vervanging toe, conditiescore 2 of 3 zijn over het algemeen acceptabel, en bij conditiescore 4 of 5 adviseren we om extra te laten controleren op het betreffende onderdeel. 

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

De NEN 2767-conditiemeting is de basis voor het gedegen en duurzame meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit plan is een solide basis voor het op niveau houden van uw vastgoed.

Heldere afspraken vooraf, rekening houdend met uw wensen en afgestemd op uw vastgoed!