Management

Ontzorgen

Of u nu eigenaar, huurder, zorgbestuurder, ontwikkelaar of werkzaam bij de overheid bent, vanaf het moment dat uw gedachten uitgaan naar nieuwbouw-, verbouw- of herinrichtingsprojecten, is het raadzaam om de ervaring en kennis van Bouw & Vastgoed Flevoland in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw project te betrekken. Wij staan klaar, om samen met u, uw ambities te verwezenlijken.

Projectmanagement

Een bestaand gebouw uitbreiden, verbouwen of transformeren. Het managen van uw project is ons vak. Wij staan u bij vanaf het eerste initiatief, de ontwerp, aanbesteding -en contractfase tot en met de uitvoering, de oplevering en de nazorg. Wij zorgen ervoor dat uw wensen en eisen volledig worden gerealiseerd en wel binnen de gestelde kaders vanuit budget, planning en kwaliteit.

Contractmanagement

Van aanvraag tot naleving (waarborgen) van contractuele afspraken. Contractmanagement omvat het gezamenlijk specificeren van de vraagstelling, het onderhandelen, aangaan, beheren, monitoren en naleven van contracten tussen onze opdrachtgever en haar opdrachtnemers. De kennis van Bouw & Vastgoed Flevoland is in te schakelen als het gaat om grondaankopen, vastgoedtransacties, aannemingsovereenkomsten, huurovereenkomsten en de uitbesteding van beheer en onderhoudswerkzaamheden. Door in een vroeg stadium van onze kennis en ervaring gebruik te maken, optimaliseert u het projectresultaat en vermindert u eventuele risico’s nog voor ondertekening van een overeenkomst.

Directievoering en toezicht

Directievoering is een vak op zich. Het betreft enerzijds, de bewaking van het projectresultaat binnen de contractuele kaderstelling en anderzijds ook, de benodigde flexibiliteit in geval van gewenste wijzigingen vanuit de gebruiker en of opdrachtgever. De directievoerder bewaakt de gecontracteerde kwaliteit binnen een dynamische omgeving en toetst iedere wijziging aan de uitgangspunten in het contract. De directievoerder wordt bijgestaan door één van onze toezichthouders. Onze ervaren toezichthouders controleren de toe te passen bouwmaterialen en bouwmethodieken zowel op het werk als bij de toeleveranciers en zien er op toe dat de gecontracteerde kwaliteit daadwerkelijk ook volledig in de uitvoering van uw project terugkomt.

Bouw & Vastgoed Flevoland biedt u de volgende diensten:

Projectmanagement

 • opzet bouwprojectorganisatie
 • inventarisatie eisen en wensen
 • opstellen van programma van eisen
 • raming investeringskosten
 • opstellen begrotingen
 • bouwkostenmanagement
 • begeleiding besluitvorming
 • projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • risicomanagement
 • selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende partijen
 • prijsonderhandelingen

Contractmanagement

 • grondaankopen
 • vastgoedtransacties
 • aannemingsovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • leiding bouwvergaderingen
 • uitbesteding van beheer en onderhoudswerkzaamheden
 • projectcoördinatie
 • aansturing van de bouw- en projectorganisatie
 • omgevingsmanagement
 • procesbewaking (faseren, beheersen en beslissen)
 • vergunningsmanagement
 • begeleiding bij ingebruikname

Directievoering en toezicht

 • coördinatie en toetsing contracten versus tekenwerk
 • projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • beoordelen en registreren van meer- en minderwerk
 • toetsing van werk- en detailtekeningen
 • controle en toezicht op de bouwplaats
 • verzorging werkadministratie
 • verzorging oplevering
 • verzamelen van revisiebescheiden
 • nazorg gedurende de onderhoudstermijn