Bouwkostenadvies

Kosten spelen gedurende het gehele project een belangrijke rol. Om het opgestelde programma van eisen en uw ambities binnen een vastgesteld budget te realiseren, is het van belang dat de kosten worden beheerst vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering en de exploitatie.

Onze bouwkostenadviseurs worden nauw betrokken bij het proces. Door voldoende kennis van de huidige markt en bouwkosten op ieder niveau weten onze adviseurs u gedurende het gehele traject te informeren over de financiële status van uw project. Hiermee wordt het sturen in een ontwerpfase en bij belangrijke besluitvormingsprocessen maximaal ondersteund.

Door voldoende inzicht in de kosten van uw project, houdt u als opdrachtgever de touwtjes in handen. Financiële ‘verrassingen’ worden hiermee voorkomen.

Bouw & Vastgoed Flevoland biedt u de volgende diensten:

Bouwkostenadvies

  • bouwkostenmanagement
  • investeringsramingen
  • elementenbegrotingen
  • directiebegroting
  • inschrijfbegroting

 

  • beoordeling begrotingen
  • financiële rapportages
  • prijsonderhandelingen/contractvorming
  • second opinion
  • Meerjarenonderhoudsbegroting