Vastgoedadvies

Zoekt u ervaring op het gebied van financieel-economische vraagstukken die aan de orde zijn bij een herbestemming of renovatie van uw vastgoed? Mist u de specialistische kennis van vastgoedontwikkeling om bijvoorbeeld een locatie, gebied, gebouw of woon-zorgcomplex te ontwikkelen? Of wenst u een onafhankelijke toetsing van de haalbaarheid van een mogelijke vastgoedinvestering?

 

Welke vragen u als eigenaar, belegger, (zorg)bestuurder, huurder, gebruiker of ontwikkelaar ook hebt, Bouw & Vastgoed Flevoland helpt u aan een advies op maat.

Dit advies brengt inzicht in de kansen rondom uw vastgoed en vastgoedontwikkelingen. U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld tot een afgewogen besluitvorming te komen. 

Gebaseerd op een onafhankelijk en zuiver advies

Op al uw vastgoed gerelateerde vragen mag u vanuit Bouw & Vastgoed Flevoland een zuiver en deskundig advies verwachten. Dit advies ontstaat dankzij een volledige onafhankelijkheid en inzet van onze capabele adviseurs met continue parate vastgoedkennis en jarenlange praktijkervaring.

Samenwerkingsvormen

De snelheid waarmee de markt verandert biedt volop kansen voor nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen. Vastgoedadvies van Bouw & Vastgoed Flevoland is nadrukkelijk gericht op het inspelen op de vragen en behoeften van opdrachtgevers. Dit kan in een prille beginfase zijn, maar ook bij vastgelopen projecten. Zowel voor private als publieke opdrachtgevers.

Lokaal maatwerk

Bouw & Vastgoed Flevoland hecht bij vastgoedadvies veel waarde aan lokale wensen en behoeften. Wij zijn van mening dat grip op deze lokale context leidt tot kansrijke planalternatieven en investeringsvarianten. Vastgoedadvies betekent voor ons logica, inlevingsvermogen en maatwerk. Wij maken vooraf met u een inhoudelijk plan van aanpak inclusief planning en budgetafspraak. Wij kunnen u ook bijstaan bij de aan-/verkoop van vastgoed. Ons advies is gebaseerd op een brede kennis en ervaring op het gebied van planontwikkeling en vastgoedinvesteringen.

Bouw & Vastgoed Flevoland biedt u de volgende diensten:

 • strategische adviezen ten aanzien van uw project of vastgoedportefeuille
 • financieringsstrategieën
 • taxaties en waardebepalingen
 • due dilligences
 • marktanalyse beleggingsobjecten
 • haalbaarheidsstudies
 • analyse huurcontracten
 • onderzoek verbouwing en nieuwbouw
 • advies bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed
 • begeleiding grondaankoop
 • contractmanagement
 • opstellen meerjarenonderhoudsplanning
 • opstellen onderhoud -en beheerovereenkomsten
 • begeleiden van Verenigingen van Eigenaren
 • integrale planbeoordeling
 • uitvoeren diverse NEN-metingen
 • advisering koop, huur, lease, sale & leaseback