Disclaimer, Privacy en Cookies

Disclaimer

Algemeen

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

De website www.vastgoed-flevoland.nl wordt beheerd door Bouw & Vastgoed Flevoland B.V. (Bouw & Vastgoed Flevoland). Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouw & Vastgoed Flevoland.

Informatie

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Bouw & Vastgoed Flevoland neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staat Bouw & Vastgoed Flevoland niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Aan de inhoud van de site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gekoppelde sites

Op de website van Bouw & Vastgoed Flevoland wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Bouw & Vastgoed Flevoland gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Bouw & Vastgoed Flevoland door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Bouw & Vastgoed Flevoland. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Bouw & Vastgoed Flevoland behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Bouw & Vastgoed Flevoland, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Bouw & Vastgoed Flevoland aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site ‘in welke vorm dan ook’ elektronisch aan Bouw & Vastgoed Flevoland wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Privacy

Bouw & Vastgoed Flevoland adviseert, ontwikkelt, realiseert, onderhoudt, beheert en verkoopt vastgoed. Om dat met u te kunnen doen, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is, hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. In de algemene Privacyverklaring Bouw & Vastgoed Flevoland leest u hoe wij dat doen.

Uw gegevens

Als bezoeker van deze website kunnen wij uw gegevens gebruiken om u desgevraagd van informatie of nieuwsbrieven te voorzien. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, ook hen zullen wij wijzen op een rechtmatig en beperkt gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens niet aan andere derden verspreiden en deze verwijderen nadat u ons daarom verzoekt.

Cookies

Uitleg over de gebruikte cookies op onze website

Websites hanteren handige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Eén van die technieken is het gebruik van cookies. Daarbij slaan de websites die u bekijkt kleine tekstbestandjes op uw computer op. Deze tekstbestandjes heten cookies en zorgen ervoor dat de website uw computer herkent tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek.

Het gebruik van cookies is veilig

Cookies zoals vastgoed-flevoland.nl die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Welke cookies plaatst vastgoed-flevoland.nl?

We vinden het belangrijk dat u weet welke cookies vastgoed-flevoland.nl inzet en waarvoor we ze gebruiken. Daarom volgt hieronder een overzicht:

1) Noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden en de website goed te laten werken. Als uw browsers cookies blokkeren, kan de website minder prettig zijn in het gebruik.

2) Cookies om het gebruik van de website te kunnen meten

De site vastgoed-flevoland.nl verzamelt gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan de website. Dit gebeurt met Google Analytics. Bouw & Vastgoed Flevoland  houdt zich bij de verwerking aan de privacywetgeving. De website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

  • Het IP-adres van uw internetaanbieder;
  • De browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox);
  • Vanaf welke pagina u op vastgoed-flevoland.nl terecht bent gekomen;
  • Wanneer en hoe lang u vastgoed-flevoland.nl bezoekt;
  • Welke pagina’s op vastgoed-flevoland.nl u bekijkt.

3) Cookies van websites van derden

Als u gebruik maakt van handige extra’s op vastgoed-flevoland.nl die afkomstig zijn van derden, zoals bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook en Twitter, dan zet die website een cookie op uw computer. Vastgoed-flevoland.nl heeft geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.

Heeft u bezwaar tegen cookies?

Door de site vastgoed-flevoland.nl te bezoeken, gaat u impliciet akkoord met het plaatsen van:

  • Cookies om het gebruik te analyseren;
  • Cookies door derden.

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser.

Vragen?

Heeft u vragen over onze voorwaarden laat het ons weten.

Lelystad, januari 2021